Player's Details : 2018/09/17 - 2019/09/17

KAMUNDE KENDI - KEN - 2005-05-09 - Points : 20 - Ranking : 148

Tournament Start Date End Date Singles
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg II - KEN 2019-05-28 2019-05-31 10
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg I - KEN 2019-05-25 2019-05-28 7
ITF/CAT African Junior Circuit- Mauritius 14U Leg II - ALG 2018-11-10 2018-11-13 3
ITF/CAT African Junior Circuit- Mauritius 14U Leg I - ALG 2018-11-07 2018-11-10 0
Championnat National - Maurice - Mauritus 2018-11-17 2018-12-01 -
Total singles points : 20
Tournament Start Date End Date Doubles
ITF/CAT African Junior Circuit- Mauritius 14U Leg I - ALG 2018-11-07 2018-11-10 0
ITF/CAT African Junior Circuit- Mauritius 14U Leg II - ALG 2018-11-10 2018-11-13 0
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg I - KEN 2019-05-25 2019-05-28 0
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg II - KEN 2019-05-28 2019-05-31 0
Championnat National - Maurice - Mauritus 2018-11-17 2018-12-01 -
Total doubles points : 0

Total points : 20 + (0)/4 + 0= 20

Tournament Start Date End Date Singles Doubles Points
ITF/CAT African Junior Circuit- Mauritius 14U Leg I - ALG 2018-11-07 2018-11-10 0 0 0
ITF/CAT African Junior Circuit- Mauritius 14U Leg II - ALG 2018-11-10 2018-11-13 3 0 3
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg I - KEN 2019-05-25 2019-05-28 7 0 7
ITF/CAT African Junior Circuit- Kenya 14U Leg II - KEN 2019-05-28 2019-05-31 10 0 10