Player's Details : 2022/09/22 - 2023/09/22

GIKUNDA Liya Mukami Koome - KEN - 2011-10-26 - Points : 279 - Ranking : 40

Tournament Start Date End Date Singles
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 90
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Uganda Leg 1 - UGA 2023-04-08 2023-04-11 65
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 50
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Uganda Leg 2 - UGA 2023-04-11 2023-04-14 25
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Tunisia Leg 1 - TUN 2023-08-10 2023-08-13 2
Total singles points : 232
Tournament Start Date End Date Doubles
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 80
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Uganda Leg 1 - UGA 2023-04-08 2023-04-11 44
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Tunisia Leg 1 - TUN 2023-08-10 2023-08-13 40
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Uganda Leg 2 - UGA 2023-04-11 2023-04-14 24
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 0
Total doubles points : 188

Total points : 232 + (188)/4 + 0= 279

Tournament Start Date End Date Singles Doubles Points
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Uganda Leg 1 - UGA 2023-04-08 2023-04-11 65 44 76
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Uganda Leg 2 - UGA 2023-04-11 2023-04-14 25 24 31
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 1 - KEN 2023-04-16 2023-04-19 90 80 110
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Kenya Leg 2 - KEN 2023-04-19 2023-04-22 50 0 50
ITF/CAT 14 and Under Circuit - Tunisia Leg 1 - TUN 2023-08-10 2023-08-13 2 40 12